Složení zastupitelstva obce

Vašíček Vladimír - starosta obce

Motyčka Pavel - místostarosta obce

Kuřová Blanka - člen zastupitelstva

Piskačová Dita - člen zastupitelstva

Skála Karel - člen zastupitelstva

 

Složení Kontrolního výboru

Kuřová Blanka - předseda

Ondráček Ladislav - člen

Mudruňková Ivana - člen

 

Složení Finančního výboru

Piskačová Dita - předseda

Vašíčková Iveta - člen

Skála Karel - člen

 

Složení Stavební komise

Skála Karel - předseda

Chmelík Jaromír - člen

Mudruňka Jaroslav - člen

 

Administrativní pracovník

Mudruňková Ivana ( CzechPoint, podatelna, místní poplatky, evidence obyvatel, formuláře a žádosti, ověřování podpisu a listin )

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 Mudruňková Ivana  -  email: oubezdekov.poverenec@centrum.cz