Úřední deska 

Vyvěšeno: 22.2.2019     bude sejmuto: 31.12.2019

Výroční zpráva za rok 2018 

Vyvěšeno: 21.2.2019     bude sejmuto: 31.12.2019

Rozpočtové opatření I.2019 obec Bezděkov

Vyvěšeno: 14.2.2019     bude sejmuto: 21.2.2019

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Bezděkov proběhne 21.2. 2019 na obecním úřadě v zasedací místnosti

Vyvěšeno: 1.2.2019    bude sejmuto: 21.2.2019

 Rozvaha Výkaz zisku a ztráty , Příloha            

Vyvěšeno: 17.1.2019    bude sejmuto:31.12.2019

Schválený rozpočet obce Bezděkov pro rok 2019

Vyvěšeno: 17.1.2019    bude sejmuto:31.12.2019

Rozpočtový výhled obce Bezděkov 2018-2022

Vyvěšeno: 16.1.2019    bude sejmuto: 31.12.2023

Informace o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Přeloučska 2019 - 2023

Vyvěšeno: 16.1.2019   bude sejmuto: 31.12.2019

Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2019

Vyvěšeno: 9.1.2019

Sčítání zvěře 2019

Vyvěšeno: 9.1.2018

Záměr pronájem pohostinství

Vyvěšeno: 21.12.2018

SOPŽH informace o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2019

Vyvěšeno:21.12.2018

SOPŽH informace o zveřejnění rozpočtového opatření č.3/2018

vyvěšeno:23.7.2018   bude sejmuto:1.7.2019

Informace o zveřejnění závěrečného účtu SOP za rok 2017

Vyvěšeno:8.6.2018

SOP přezkum 2017

Vyvěšeno:8.6.2018

SOP závěrečný účet 2017

Vyvěšeno:4.6.2018

Schválený závěrečný účet SOPŽH za rok 2017, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOPŽH za rok

Vyvěšeno:25.5.2018

Informace o nakládání s osobními údaji

Vyvěšeno:5.3.2018

Výroční zpráva za rok 2017