Úřední deska

Vyvěšeno:1.4.2020

Opatření obecné povahy - prodloužení platnosti o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky

Vyvěšeno: 20.3.2020

Mimořádné opatření - doba pro seniory

Vyvěšeno: 19.3.2020

Usnesení vlády ČR Sb.z.č.106-108/2020

Vyvěšeno: 17.3.2020

Usnesení vlády ČR Sb.z.č.96-99/2020

Vyvěšeno: 16.3.2020

Nařízení vlády ČR Sb.z.č. 83/2020, Usnesení vlády ČR Sb.z.č.84 - 90/2020

Vyvěšeno: 14.3.2020

82. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Vyvěšeno: 12.3.2020

NOUZOVÝ STAV 12.03.2020, Prováděcí UV k nouzovému stavu - Krizová opatření

Vyvěšeno: 6.3.2020     bude sejmuto: 26.3.2020

Příloha 2019, Rozvaha 2019, Výkaz zisku a ztrát

Vyvvěšeno: 6.3.2020    bude sejmuto: 26.3.2020

Návrh závěrečného účtu 2019, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

Vyvěšeno: 10.1.2020    bude sejmuto: 28.2.2020

Rozpočtové opatření 5-2019

Vyvěšeno:  6.1.2020    bude sejmuto: 31.12.2020

Schválený rozpočet obce Bezděkov na rok 2020

Vyvěšeno: 6.1.2020    bude sejmuto: 31.12.2020

Schválený střednědobý výhled obce Bezděkov na období r. 2020 - 2024

Vyvěšeno:2.1.2020   bude sejmuto:31.12.2020

Svazek obcí Přeloučska -Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2020

Vyvěšeno:19.12.2019  bude sejmuto:31.12.2020

SOPŽH -Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2020

Vyvěšeno: 10.12.2019   bude sejmuto: 31.12.2022

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, Příloha č.1 - Seznam katastrálních území

Vyvěšeno: 3.9.2019   bude sejmuto: 31.12.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vyvěšeno: 21.6.2019   bude sejmuto:30.6.2020

SOP - Informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2018

Vyvěšeno: 21.6.2019   bude sejmuto: 30.6.2020

SOPŽH - Informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2018

Vyvěšeno 9.4.2019   bude sejmuto 31.12.2022

Veřejná vyhláška  -  Opatření obecné povahy

Vyvěšeno: 4.3.2019    bude sejmuto:28.2.2020

Závěrečný účet za rok 2018, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Vyvěšeno: 16.1.2019    bude sejmuto: 31.12.2023

Informace o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Přeloučska 2019 - 2023

Vyvěšeno:25.5.2018

Informace o nakládání s osobními údaji