Úřední deska

Vyvěšeno:21.5.2019   bude sejmuto:4.6.2019

SOP Závěrečný účet 2019, SOP Účetní závěrka 2019

Vyvěšeno: 9.5.2019

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019 v obci Bezděkov

Vyvěšeno: 30.4.2019    bude sejmuto:31.12.2019

Rozpočtové opatření 2-2019 obec Bezděkov

Vyvěšeno:26.4.2019    

Oznámení o svolání prvního zasedání volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019

Vyvěšeno:25.4.2019     bude sejmuto:28.5.2019

Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Pardubický kraj

Vyvěšeno 9.4.2019

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků

Vyvěšeno 9.4.2019   bude sejmuto 31.12.2022

Veřejná vyhláška  -  Opatření obecné povahy

Vyvěšeno: 4.3.2019    bude sejmuto:28.2.2020

Závěrečný účet za rok 2018, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Vyvěšeno: 22.2.2019     bude sejmuto: 31.12.2019

Výroční zpráva za rok 2018 

Vyvěšeno: 21.2.2019     bude sejmuto: 31.12.2019

Rozpočtové opatření I.2019 obec Bezděkov

Vyvěšeno: 1.2.2019    bude sejmuto: 21.2.2019

 Rozvaha Výkaz zisku a ztráty , Příloha            

Vyvěšeno: 17.1.2019    bude sejmuto:31.12.2019

Schválený rozpočet obce Bezděkov pro rok 2019

Vyvěšeno: 17.1.2019    bude sejmuto:31.12.2019

Rozpočtový výhled obce Bezděkov 2018-2022

Vyvěšeno: 16.1.2019    bude sejmuto: 31.12.2023

Informace o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Přeloučska 2019 - 2023

Vyvěšeno: 16.1.2019   bude sejmuto: 31.12.2019

Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2019

Vyvěšeno: 21.12.2018

SOPŽH informace o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2019

Vyvěšeno:21.12.2018

SOPŽH informace o zveřejnění rozpočtového opatření č.3/2018

vyvěšeno:23.7.2018   bude sejmuto:1.7.2019

Informace o zveřejnění závěrečného účtu SOP za rok 2017

Vyvěšeno:8.6.2018

SOP závěrečný účet 2017

Vyvěšeno:4.6.2018

Schválený závěrečný účet SOPŽH za rok 2017, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOPŽH za rok

Vyvěšeno:25.5.2018

Informace o nakládání s osobními údaji