Kanalizace

 

Omezení provozu

 

Kanalizace - darovací smlouva

Kanalizace-darovací smlouva+odstoupení od smlouvy

 

Harmonogram oprav komunikace, BEZDĚKOV - SITUACE

 

Smlouva o připojení na kanalizaci, příspěvku na vybudování kanalizační přípojky a převodu vlastnického práva k přípojce - 13.12.2016

 

Předávací protokol o zhotovení veřejné části kanalizační přípojky - 13.12.2016

 

Situace zhotovitel stavby

Stavbyvedoucí fy BUILDING EXPERT s.r.o. Ing. Milan Mikyska, tel: 606 601 841

Stavbyvedoucí fy GASCO p. Jiří Žák, tel: 602 584 186

 

Smlouva o připojení na kanalizaci, příspěvku na vybudování kanalizační přípojky a převodu vlastnického práva k přípojce - 14.11.2016

                                                                                    

 

Dokumenty Správa a údržba silinic Pardubice: Zásady,  SazebnikUzavření-smlouvy

 

Pasportizace