Komise zastupitelstva obce

 

Složení Stavebního výboru

Ing. Ladislav Ondráček - předseda

Andrea Doležalová - člen

Vítězslav Klika - člen