Archiv úřední desky

Rok 2017

Vyvěšeno 27.7.2017, sejmuto 11.8.201:Státní pozemkový úřad - Usnesení o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí v řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Choltice a Ledec

Vyvěšeno 15.5.2017, sejmuto 10.7.2017:Návrh Obecně závazné vyhlášky - poplatek ze psů

Vyvěšeno 24.2.2017, sejmuto 12.4.2017:Zpráva o výsledku přezkoumání hosopdaření za rok 2016

Vyvěšeno 24.2.2017, sejmuto 12.4.2017:Výkaz zisku a ztráty

Vyvěšeno 24.2.2017, sejmuto 12.4.2017: Rozvaha - bilance

Vyvěšeno 24.2.2017, sejmuto 12.4.2017: Příloha

Vyvěšeno 2.1.2017, sejmuto 30.1.2017: Veřejná vyhláška,Opatření obecné povahy - Odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého

Rok 2016 

Vyvěšeno 29.12.2016, sejmuto 15.1.2017:Rozpočtové opatření 4/2016 příjmy

Vyvěšeno 29.12.2016, sejmuto 15.1.2017:Rozpočtové opatření 4/2016 výdaje

Vyvěšeno 15.12.2016, sejmuto 2.1.2017:Návrh rozpočtu obce Bezděkov pro rok 2017

Vyvěšeno 2.12.2016, sejmuto 10.1.2017:Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu 

Vyvěšeno 7.11.2016, sejmuto 15.12.2016:Návrh rozpočtového opatření č.3/2016

Vyvěšeno 29.9.2016, sejmuto 15.12.2016:Rozhonutí kácení dřevin , Tabulka

Vyvěšeno 13.5.2016, sejmuto 13.6.2016:Závěrečný účet za rok 2015 - Svazek obcí Přeloučska 

Vyvěšeno 28.4.2016, sejmuto 28.5.2016:Veřejná vyhláška 

Vyvěšeno 25.4.2016, sejmuto 25.5.2016:Rozpočtové opatření 2/2016 

Vyvěšeno 12.4.2016, sejmuto 12.5.2016:Rozpočtové opatření 1/2016 

Vyvěšeno 17.3.2016, sejmuto 17.5.2016:Příloha 2015,Rozvaha 2015,Výkaz zisku a ztráty 2015, Zpráva - přezkum 2015, Závěrečný úcet 2015

Vyvěšeno 9.9.2016, sejmuto 30.9.2016: Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vyvěšeno 13.11.2015, sejmuto 7.3.2016:Záměr obce o nakládání s majetkem obce

Rok 2015

 Vyvěšeno 11.12.2015, sejmuto 11.1.2016:Návrh rozpočtu obce Bezděkov na rok 2016,Návrh rozpočtu - 2016,

Komentář k návrhu rozpočtu Obce Bezděkov na rok 2016, Komentář rozpočtu na rok 2016

Vyvěšeno 13.11.2015, sejmuto 10.12.2015: SOP rozpočet na rok 2016.

Vyvěšeno 10.11.2015, sejmuto 10.12.2015:Návrh rozpočtu SO PŽH na rok 2016.

Vyvěšeno 3.9.2015, sejmuto 10.12.2015:Rozpočtové opatření č. 1/2015 bližší informace zde. 

Vyvěšeno 10.2.2015, sejmuto 27.2.2015: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.

Vyvěšeno 10.2.2015, sejmuto 27.2.2015: Výsledek hospodaření obce v roce 2014 - výkaz zisků a ztrát, příloha a rozvaha.

Vyvěšeno 10.2.2015, sejmuto 27.2.2015: Závěrečný účet obce za rok 2014 - zde.

Rok 2014

Vloženo 11.12.2014 - Sejmuto 9.1.2015: Návrh rozpočtu obce Bezděkov na rok 2015.

Vloženo 11.12.2014 - Sejmuto 9.1.2015: Návrh rozpočtového opatření obce Bezděkov číslo 3/2014.

Vloženo 11.9.2013 - Sejmuto 26.8.2014: Návrh rozpočtového opatření obce Bezděkov číslo 2/2014.

Vloženo 1.8.2014 - Sejmuto 25.9.2015: Záměr obce o nakládání s majetkem obce - pronájem pohostinství a obchodu.

Vloženo 30.7.2013 - Sejmuto 21.8.2014: Návrh rozpočtového opatření obce Bezděkov číslo 1/2014.

Vloženo 20.2.2014 - Sejmuto 28.4.2014: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bezděkov za rok 2013.

Vloženo 20.2.2014 - Sejmuto 28.4.2014: Závěrečný účet obce Bezděkov za rok 2013.

Rok 2013

Vloženo 7.12.2013 - Sejmuto 27.12.2013: Návrh rozpočtu obce Bezděkov na rok 2014.

Vloženo 7.12.2013 - Sejmuto 27.12.2013: Návrh rozpočtového opatření obce Bezděkov číslo 3/2013.

Vloženo 10.10.2013 - Sejmuto 27.10.2013: Návrh rozpočtového opatření obce Bezděkov číslo 2/2013.

Vloženo 1.8.2013 - Sejmuto 10.10.2013: Návrh rozpočtového opatření obce Bezděkov číslo 1/2013.

Vloženo 30.5.2013 - Sejmuto 4.7.2013: Oznámení veřejnou vyhláškou - Odkanalizování obce Bezděkov.

Vloženo 14.2.2013 - Sejmuto 16.5.2013: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bezděkov za rok 2012.

Vloženo 14.2.2013 - Sejmuto 16.5.2013: Závěrečný účet obce Bezděkov za rok 2012. Přílohy závěrečného účtu za rok 2012: Výkaz zisku a ztráty za rok 2012, Rozvaha a bilance a Příloha.

Vloženo 14.2.2013 - Sejmuto 16.5.2013: Rozpočet obce Bezděkov na rok 2013.

Rok 2012

Vloženo 10.12.2012 - Sejmuto 27.12.2012: Návrh rozpočtového provizoria obce Bezděkov na I.Q roku 2013.

Vloženo 10.12.2012 - Sejmuto 27.12.2012: Návrh rozpočtového opatření obce Bezděkov číslo 3/2012.

Vloženo 17.10.2012 - Sejmuto 1.11.2012: Návrh rozpočtového opatření obce Bezděkov číslo 2/2012.

Vloženo 24.7.2012 - Sejmuto 9.8.2012: Návrh rozpočtového opatření obce Bezděkov číslo 1/2012.

Vloženo 19.4.2012 - Sejmuto 28.6.2012: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bezděkov za rok 2011.

Vloženo 19.4.2012 - Sejmuto 28.6.2012: Závěrečný účet obce Bezděkov za rok 2011.

Vloženo 15.2.2012 - Sejmuto 1.3.2012: Rozpočet obce Bezděkov na rok 2012.

Rok 2011

Vloženo 12.12.2011 - Sejmuto 28.12.2011: Rozpočtové provizorium obce Bezděkov na I.Q roku 2012.

Vloženo 12.12.2011 - Sejmuto 28.12.2011: Návrh rozpočtového opatření obce Bezděkov číslo 2/2011.

Vloženo 10.8.2011 - Sejmuto 25.8.2011: Návrh rozpočtového opatření obce Bezděkov číslo 1/2011.

Vloženo 10.3.2011 - Sejmuto 12.5.2011: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bezděkov za rok 2010.

Vloženo 10.3.2011 - Sejmuto 12.5.2011: Závěrečný účet obce Bezděkov za rok 2010.

Vloženo 17.2.2011 - Sejmuto 12.5.2011: Rozpočet obce Bezděkov na rok 2011.

Rok 2010

Vyvěšeno 2.12.2010 - Sejmuto 23.12.2010: Rozpočtové provizorium obce Bezděkov na I.Q roku 2011.

Vyvěšeno 17.8.2010 - Sejmuto 23.9.2010: Zveřejnění záměru prodeje movitého majetku - speciální vozidlo Robur.

Vyvěšeno 20.5.2010 - Sejmuto 30.6.2010: Závěrečný účet za rok 2009.

Vyvěšeno 20.5.2010 - Sejmuto 30.6.2010: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bezděkov za rok 2009.