Aktuality v obci 

Kotlikové dotace 5. výzva

Rozhodnutí o znovuotevření  MŠ Chotlice

Informace k dopravě

Výběr poplatků a výdej známek na popelnice

Zápis dětí do MŠ v Cholticích

INFORMACE: Upozorňujeme na možnost vyzvednutí ochranné roušky na obecním úřadu.

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

INFORMACE - Svoz bioodpadu v obci Bezděkov bude probíhat v termínu od 9.4.2020 do 19.11.2020 každý lichý čtvrtek.

Odkaz na stránky ministerstva financí ČR obsahující informace k přiznáni k dani z příjmu za rok 2020:https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/pruvodce-pro-danove-poplatniky-v-souvisl-37856

SOS - Informační linka pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby odkázaných na pomoc druhých

Bezděkovský zpravodaj 2020

Cena vodného a stočného od 1.1.2020

Sběr jedlých olejů a tuků v pevných obalech - Sběr olejů je možný pouze do PET lahví, objem 1,5l nebo 2l.  Jiná nádoba však nemůže být použita. Obsluha si překládá při svozu PET lahve do speciálně přizpůsobené nádoby, kde se štosují. S jinou nádobou než PET lahví by nebylo možné dále manipulovat.

 

 

 

Archiv 

Panoramatický pohled na obec