Aktuality v obci

 

Sběr elektroodpadu 2017, Elektroodpad

 

Sběr nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu

 

ZOOFLOR - rozvoz krmiv

 

Metodika - negativní dopady sucha na vodní zdroje.

 

Harmonogram prací fy. HOLD 26.6 - 30.6.2017

 

Brigáda červenec - srpen 2017

 

Svoz Bioodpadu 2017

 

BEZDĚKOVSKÝ ZPRAVODAJ 2017

 

Upozornění - v nové záložce Kanalizace jsou a budou zveřejňovány informace k akci Odkanalizování obce Bezděkov