Aktuality v obci

 

Sběr elektroodpadu 5.5.2018

 

Útok peří

 

Poděkování - Ukliďme okolí Bezděkova

 

Pálení čarodějnic 2018

 

Ukliďme svět ukliďme česko 2018 -  Ukliďme okolí Bezděkova

 

BEZDĚKOVSKÝ ZPRAVODAJ 2018

 

INFORMACE

První svoz bioodpadu proběhne ve čtvrtek 12.4.2018. Následně vždy v liché týdny ve čtvrtek (1x14dní).

 

Termíny  vybírání poplatků na rok 2018: 8.3., 15.3.,22.3.,29.3.2018. Více informací k výbírání poplatků na rok 2018 je uvedeno v záložce OBECNÍ ÚŘAD - MÍSTNÍ POPLATKY

 

Pozvánka na dětský karneval 2018

 

INFORMACE

V záložce KANALIZACE naleznete pokyny k napojení nemovitosti na kanalizaci (dopis občanům, přihláška k napojení kanalizační přípojky, seznam firem, kanalizační řád).

 

INFORMACE

V Tříkrálové sbírce se v obci Bezděkov vybralo celkem 6 493Kč.

 

Aktuální stanovisko MŽP o nakládání s odpadním polystyrenem

 

Metodika - negativní dopady sucha na vodní zdroje.